(( فرم عضویت ))
                                                                                                                                                                                                                                                                       

  نام :* نام خانوادگی:*
 کد ملی :* کد پرسنلی :*
 شماره شناسنامه:* سال تولد :*               
 میزان تحصیلات :* نام پدر:*
 محل خدمت :* نوع استخدام :*
 تلفن همراه :* محل سکونت:*                
 تلفن منزل :   اختیاری شماره حساب:                 اختیاری
سابقه کار  :* جنسیت :*                
 
پیام های خطا :
ثبت نام                          (( فیلد های ستاره دار الزامی می باشد ))
       

1-    بر اساس مصوبه مورخ 1392/03/05 شورای اسلامی شهر مشهد، به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان شهرداری مشهد و واحد‌های تابع در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی و ارتقای سطح معیشت و تامین آتیه مالی کارکنان شهرداری و خانواده ایشان، صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد تاسیس شده است.